STRUKTURA ORGANIZACYJNA - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

                                                                                                

 Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Łasku:

1) Kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2) w skład służby kryminalnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Wydział Kryminalny, w tym:
– Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,
– Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,
– Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją,                                                                                                                                              

– Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową,

– Zespół Techniki Kryminalistycznej;

3) w skład służby prewencyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Wydział Prewencji, w tym:
– Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne,
– Zespół Dyżurnych,
– Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii,
– Zespół Dzielnicowych,
– Zespół do Spraw Wykroczeń,

– Zespół Organizacji Służby i Spraw Obronnych;


b) Wydział Ruchu Drogowego;
c) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych;

4) w skład służby wspomagającej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Zespół Kadr i Szkolenia,
b) Zespół Łączności i Informatyki,
c) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Kancelaria Tajna,
e) Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia;

2. Komendzie podlega Komisariat Policji w Widawie.


 

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2014
Data modyfikacji : 24.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Felcenloben
Osoba udostępniająca informację:
Robert Felcenloben Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Staśkowska
do góry