TELEFONY KPP ŁASK - Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje kontaktowe

TELEFONY KPP ŁASK

DYŻURNY 47 84 542 11  LUB 47 84 542 64
FAX 47 84 542 46

SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŁASKU 47 84 542 10

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO - INFORMACYJNYCH 47 84 542 42

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA 47 84 542 40

                                                     47 84 542 02

                                                     fax: 47 84 542 38

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:


Budynek Administracji Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

98-100 Łask ul. Batorego 42

dyżur: wtorek godz. 14.30 

dyżur pełni dzielnicowy z rejonu Kolumny, Osiedla Przylesie i Batorego

tel. 690 115 320


KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE

98-170 Widawa, ul. Wieluńska 15

KOMENDANT Komisariatu w Widawie:  asp. szt. Radosław Błaszczyk

Sekretariat Komendanta KP w Widawie  (w godz. 8.00 - 16.00, w pozostałych godzinach zgodnie z dyżurami policjantów KP w Widawie):  

47 84 549 10

fax 47 84 549 20

 

Pokój przyjęć interesantów

tel. 47 84 549 14

 

Prewencja

tel. 47 84 549 12

 

Dzielnicowi

tel. 47 84 549 15

 

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2014
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Felcenloben
Osoba udostępniająca informację:
Robert Felcenloben Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Staśkowska
do góry